Onama

Udruga za neovisno informiranje i multimedijalnu promociju „LiVideo“

Na temelju usvojenog Statuta, Skupština Udruge za neovisno informiranje i multimedijalnu promociju “LiVideo” na sjednici održanoj dana 12.3.2014. godine, usvaja:

Statut LiVideo – Download

Program rada
UNIMP “LIVIDEO”

Ciljevi

Udruga je osnovan u cilju promocije i praćenja svih vrsta događaja i javnih okupljanja, audio-video i foto snimanja i arhiviranja, uživo prijenosa putem interneta, izrade priloga, emisija, jinglova i reportaža i njihovog objavljivanja na internetu, flayerima, plakatima i dr. Praćenje društvenih, sportskih, kulturnih, vjerskih i svih događaja otvorenih za javnost. Promoviranje sredine u kojoj živimo kroz foto i video reportaže o turističkim atrakcijama, kulturnim i sportskim događajima i dr. Edukacija i poticaj mladima za bavljenje multimedijalnim radom za dobrobit sredine u kojoj žive.

Djelatnosti

 • video, audio i foto snimanje događaja od javnog interesa (društveni, sportski, kulturni, vjerski i dr. događaji);
 • uživo prijenosi događaja iz Livna i HBŽ;
 • objavljivanje video priloga ili cijelih sadržaja na internetu;
 • izrada promotivnih video i audio spotova za neprofitne organizacije, udruge i događaje;
 • izrada web rješenja za događaje od javnog interesa;
 • izrada promotivnih audio, video i foto sadržaja u cilju promocije događaja od javnog interesa grada i HBŽ;
 • suradnja s medijima u Livnu, HBŽ i šire u cilju objavljivanja uradaka Udruge;
 • poticaj mladima da se bave izradom multimedijalnih sadržaja;
 • edukacija mladih u radu s digitalnom opremom potrebnom za snimanje i obradu video, audio i foto sadržaja
 • poticanje i razvoj suradnje Udruge s drugim organizacijama, te suradnje sa sličnim udrugama;
 • sudjeluje u aktivnostima drugih udruga koje se bave istim ili sličnim ciljevima;
 • sudjeluje u aktivnostima stalnog obrazovanja;
 • sudjeluje u prikupljanju donacija radi unapređenja rada Udruge;
 • ostvaruje suradnju s drugim naučnim, stručnim i obrazovnim institucijama, te udrugama koje promiču slične aktivnosti;
 • potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja članova, uključujući kulturne, sportsko-rekreativne i druge oblike druženja;
 • obavlja druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 5. ovog Statuta.

  

U Livnu, 12.3.2014. godine