Dan općine 28. rujna

U okviru nemilosrdnog »brisanja trule prošlosti, koje se rigorozno provodilo na različitim –sektorima u poslijeratnim godinama, i za Dan općine Livno bio je određen datum iz bliske »revolucionarne prošlosti­- 10. listopada (spomen na 10. 10. 1944).

Ocjenjujući da taj datum, u ti­sućljetnoj povijesti Livna i livanjskog kraja, ima u prvom redu ideološko i političko značenje, Općinsko Hrvat­sko vijeće obrane Livno odlučilo je ustanoviti novi Dan općine Livno ­28. rujna, datum prvog spominjanja Livna u povijesnim dokumentima.

Za izbor toga datuma presudna je bila težnja da se za dan općine odredi datum, odnosno događaj, koji najbo­lje svjedoči dugo povijesno trajanje Livna i livanjskog kraja. Polazeći od činjenice da se Livno u pisanim povi­jesnim dokumentima prvi put spomi­nje u Povelji hrvatskog kneza Mutimi­ra 28. rujna 892 godine i da je taj da­tum oslobođen bilo kakvih konotacija ideološke i političke pravovjernosti, OHVO Livno donijelo je odluku o proglašenju 28. rujna Danom opći­ne Livno.

Livanjski vidici broj 2, 25.10.1992.