Zgrada općine uz bok zgradama europskih metropola

Po ulasku u BiH, austrougarska uprava bila je odlučna da u zemlji razvije gospodarstvo. Tako se prvih godina vladavine grade željezničke pruge, ceste, lokalni putovi. Također dolazi do razvoja poljoprivrede, otvaraju se nove škole. Austrougarska monarhija počinje uvoditi svoj europski način upravljanja, organizira sudstvo, gruntovnicu, katastar i sve druge javne potrebe. Austrougarska vlast, gotovo po svim većim gradovima BiH, potkraj devetnaestog stoljeća gradi zgrade u koje smještaju administraciju. Tako je i u Livnu. Na lijevoj obali Bistrice, preko puta današnjeg hotela „Dinara“ nalazila se kuća, pod nazivom Konak, gdje su najvjerojatnije bili smješteni uredi iz osmanlijskog vremena. Po zgradi Konak i trg dobi ime Konak-Platz.

Na mjestu stare zgrade Konak austrougarske vlasti započele su 1893. godine izgradnju nove i veće administrativne zgrade. Kako je zgrada izvorno izgledala može se vidjeti na starim razglednicama Livna iz 1900. godine. Impresivna trokatna građevina, osebujna stila, obojit će izgled trga, izgled grada Livna i u narednim stoljećima.

S promjenom vlasti i zgrada i Trg su mijenjali imena i namjene ( gotovo uvijek je bila sjedište općinskih i kotarskih vlasti, no i danas kod starijih stanovnika Livna, to središte Općinskih vlasti se spominje pod nazivom Konak. Danas se Konak-Platz naziva Trg branitelja Livna a zgrada je sjedište Općinske uprave.

Godine 1944. prilikom bombardiranja grada Livna, zgrada je bila značajno oštećena, ali je odmah po okončanju Drugog svjetskog rata obnovljena i vraćena u funkciju.

Poslije te obnove, gotovo 60 godina ništa se značajnije, bar što se tiče obnove i ulaganja u zgradu nije događalo. Pa je vremenom, oronula zgrada, postajala ruglo grada, s poznatim livanjskim ironičnim nazivima tipa „sivi dom“ i slično.

Cilj ovog sažetog prikaza povijesti nastanka zgrade Općine Livno nije samo kronološko iznošenje povijesnih činjenica, nego i ukazivanje na realnu potrebu za temeljitom obnovom ovog arhitektonskog bisera, ne samo na području Općine Livno, nego i na prostoru cijele BiH.

Livanjski načelnik Luka Čelan 2007. godine donosi odluku, o obnovi zgrade Općine, angažirajući stručni tim građevinskih inženjera, arhitekata, da se zgrada obnovi u što je moguće više izvornom obliku, kakva je izgrađena u vrijeme austrougarske uprave. Ipak, suvremen način življenja i potrebe dvadeset i prvog stoljeća uvjetovali su manje preinake, no nije se značajno odstupilo od izvornog izgleda zgrade. Važno je reći da je pročelje do trga sačuvalo izvorni izgled s trideset tri prozora, koji ukazuju na stoljetnu moć rješavanja svakodnevih problema livanjskog čovjeka.

Zahtjevnom i opsežnom poslu obnove pristupilo se 2008. godine. Dodatno obnovu otežava nepostojanje armirane betonske ploče, a dotrajale međukatne konstrukcije (koje su bile izgrađene od drvenih greda, ojačane metalnim nosačima), ne bi izdržale značajnije građevinske zahvate.

Moralo se pristupiti izgradnji novog krovišta, jer se staro, gotovo samo od sebe, uništeno zubom vremena, polagano počelo urušavati. Na koncu su samo ostali vanjski zidovi i jedan unutrašnji pregradni nosivi zid.

Izgradnja armirano-betonskih međukatnih konstrukcija omogućava prilagođavanje rasporeda prostorija potrebama današnje administracije. Tako danas u prizemlju imamo suvremeni Centar za pružanje usluga građanima (tzv. šalter-dvorana), koja omogućava građanima brzo rješavanje njihovih zahtjeva a da bespotrebno ne lutaju po uredima. Donacijom iz GAP projekta Centar je uređen i namješten te opremljen informatičkom opremom koja ubrzava i čini transparentnim rad državnih službenika i namještenika općinskih službi.

Centar za pružanje usluga građanima radi osam sati dnevno bez prekida, doslovno je prihvatio sve EU standarde sve to da bi se poboljšala kvaliteta usluga svim stanovnicima Općine. Centar je otvoren 09. ožujka, 2010. godine, dakle prije okončanja rekonstrukcije cjelokupne zgrade Općine.

Nakon izgradnje novog krovišta, dobilo se preko 400 četvornih metara novog korisnog prostora, pa je u potkrovlju smještena nova vijećnica. Sada je vijećnica namjenski građena, te udovoljava svim potrebama Općinskog vijeća, tehnički opremljena prema najvišim standardima i ne bi je se postidjeli ni mnogo veći gradovi od Livna. Pored vijećnice je napravljena i manja dvorana namijenjena za rad povjerenstava OV, a svojom polivalentnošću koristi se i za druge namjene. U potkrovlju su smješteni ured Predsjednika OV, te kompletna služba OV.

Uredi na prvom i drugom katu zgrade su također u potpunosti obnovljeni, a svojim rasporedom i veličinom su podređeni potrebama današnjih tijela općinske uprave.

Zamijenjeni su svi vanjski otvori, napravljeni od novih materijala, čija se veličina i izgled nisu mijenjali s ciljem da sačuvaju izgled od prije. Izmjene u vanjskom izgledu napravljene su jedino na pročelju zgrade do Trga kralja Tomislava a odnose se na izgradnju trijema i još jednog ulaznog stubišta okomitog na zgradu.

Izgradnja trijema i još jednog kraka ulaznog stubišta posve su opravdani jer su smanjili gužve i zadržavanje ljudi na ulazu u zgradu, a značajno je uljepšano pročelje zgrade prema Trgu kralja Tomislava.

Završetkom građevinskih radova unutar same zgrade pristupa se detaljnoj obnovi fasade pročelja zgrade. Uklanja se stara fasada po kojoj je zgrada dobila podrugljiv naziv „sivi dom“, zatim se oblaže toplinskom fasadom pa se danas sa ponosom može istaknuti da podliježe standardima energetske učinkovitosti.

Na koncu, tehnički nevažno, ali veoma važna stavka, odabir boja vanjskog izgleda pročelja, te istaka oko prozora. Poslije detaljnih analiza, promatranja izabrane su istake oko prozora koje svojim stilom, izgledom podsjećaju na izgled zgrade u izvornom obliku, na godine i osebujan stil s kraja 19. stoljeća. Odabir dvije boje, oker i svijetložute, te bijele istake oko prozora, kao da oživljavaju zgradu, vraćaju joj novi-stari sjaj i odišu duh europskog Livna s početka dvadesetog stoljeća.

Obnovljenu zgradu otvorio je Općinski načelnik Luka Čelan 20. travnja, 2011. godine. Vrijednost radova obnove i opremanja zgrade je iznosila oko 2,5 milijuna maraka.

Trud i uložena sredstva su opravdana ako imamo u vidu što obnova zgrade i njena modernizacija znači stanovnicima Općine u smislu lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg pružanja usluga. No, ima jedna druga vrijednost, jedna druga dimenzija, koja uz provedbu svih ostalih planova uređenja , vraća stari štih gradu i ništa manje važno, za neka buduća stoljeća zgrada Općine Livno će krasiti razglednice Livna.