Uručena zahvalnica Općini Livno

U povodu završetka Projekta upravne odgovornosti (GAP) Općinski načelnik Luka Čelan i voditeljica GAP projekta Renata Maglica primili su Halku Basarića višeg koordinatora za reformu lokalne uprave pri GAP uredu u Mostaru koji im je uručio zahvalnice za uspješnu suradnju i ostvarene rezultate.

„Koristim prigodu zahvaliti USAID-u (Američkoj agenciji za međunarodni razvoj), švedskoj SIDI i Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske (EKN) zapravo svim organizacijama koje su sufinancirale nekoliko projekata u općini Livno. Ovo je bilo za nas veliko iskustvo koje nam je pomoglo da u svom radu budemo još bolji, još djelotvorniji a sve kako bi naši građani dobili što bolju uslugu i bili što zadovoljniji“, kazao je prigodom uručenja zahvalnice načelnik Čelan.

Kao primjer uspješne suradnje između livanjske općine i GAP-a svakako je otvoreni Centar za pružanje usluga građanima u Općini Livno. Suradnja livanjske Općine s GAP-om započela je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u veljači 2008. godine i od tada realizirano je niz projekata kojima je poboljšana kvaliteta usluga koje Općina pruža građanima.