Suradničko vijeće za Ramsarsko područje Livanjsko polje počelo sa radom

IMG_9932Na inicijativu WWF-a u Livnu je održan prvi sastanak Suradničkog vijeća za razvoj Livanjskog polja, na kojem su se birali članovi Vijeća između 90 različitih dionika u ovom području. Članovi Vijeća su postali predstavnici vlade i skupštine županije, općina, interesnih skupina kao što su poljoprivrednici i industrija te predstavnici međunarodnih organizacija (Ramsarske konvencije i WWF-a) i udruga građana. Vijeće je usvojilo i Izjavu s Karmela u kojoj pozivaju na otvorenu raspravu o problemima ovog područja i jačanje suradnje različitih dionika.

U isto vrijeme organizirana je i izložba fotografija, koja prikazuje iznimne prirodne ljepote Livanjskog polja i podsjeća na nužnost bolje zaštite i upravljanja ovog iznimnog područja.

Više u prilogu.