Stipo Zoroja

Stipo Zoroja rođen je 1950. u Zabrišću kod Livna. Završio je VPŠ telekomunikacije u Sarajevu, no, Zoroja je odavno u likovnim vodama, predano i zdušno radeći plodno i vidno zrijući. Sudjelovao ju u Livnu u svim poslovima vezanim za umjetnost u proteklih petnaest godina, jedan je od organizatora OHLSH-B¬a. Uvršten je u likovnu enciklopediju hrvatskih slikara. Sudjelovao u brojnim likovnim kolonijama, te izlagao na osobnim i skupnim izložbama u domovini i inozemstvu.

.. .Tim mijenama je, možda, najpodložnije slikarstvo Stipe Zoroje, slikara ustrajnih nemira i nemirenja sa postignutim, on ustrajno varira onaj čin zagonetnosti počev od neposredne vezanosti za zagonetni duh Dinare koji se manifestirao, najčešće, u zgusnutoj plavoj gami, gdje je boja izišla iz svoga okvira atribucije i postala metaforom zagonetnosti i duhovnog čuda koje je Dinara spregla u svoje biće. Danas je tu zagonetnost Stipo Zoroja prenio u otvorene prizore koji više nisu vezane za određenu prostornost, nego je prostor metaforu plavetnog zamijenio razuđenim bojenim faktorom, kolorizmom koji se samo uvjetno veže za neki mogući krajolik, krajolik koji se javlja samo kao kompoziciono razrješenje slike i stvaranje jednog ritmičkog sloga u kojem se gestualnost, pokret ruke, nameće kao subjekt slike, jer se tom gestualnošću određuje i način nanošenja boje i njen unutarnji kvalitet, koji, istina, ne ostaje u svojoj prirodnoj elementarnosti. Zoroja na svojoj paleti miješa različite kvalitete, ne da bi dobio neki lokalni ton, već da bi taj ton usuglasio sa svojim unutarnjim stanjem, sa svojom psihološkom ustreptalošću pred pronađenim kompozicionim ustrojstvom. Zbog toga njegov kolorizam ponekad poprima pomalo začudne akorde, pOjavljuju se neke iznenadne bojene pjege koje, svojim intenzitetom, stoje u kontrapunktalnom odnosu sa općim tonalitetom koji je Zoroja, također, strpljivo gradio, i tim bojenim udarom se kompozicija razigravala, vizualni spektar se razuđivao i poprimao glazbene odjeke. Iz takvog odnosa rađala se još jedna osobenost ovog slikara: on, vrlo često, svoju kompoziciju razrješava udominanti horizontale. Međutim, na nizu svojih slika on tu horizontalu do te mjere naglašava da pojedine njegove slike počinju Iičiti na friz. I, začudo, u takvom oformljenju slike on pronalazi pune pregršti poetskog sa izrazito naglašen im lirskim luksom.

Vojislav VUJANOVIĆ o Stipi Zoroji

Web: http://www.stipozoroja.com/

[nggallery id=10]