Starokršcanska bazilika i ranosrednjovjekovna nekropola na Rešetarici kod Livna

ResetaricaAutor objavljuje rezultate istraživanja s Rešetarice kod Livna, u povijesnim vrelima nepoznata lokaliteta. IstraŽlivanje je pokazalo da je riječ o kompleksnom nalazištu čiji se nalazi protežu od prapovijesti do kasnoga srednjeg vijeka. Uz ostatke Timskoga razdoblja (villa rustica i dr.) došlo se i do ostataka ‘kasnoantičke ba1?ilike kompleksnog tipa koja se sastoji od broda sapsidom inarteksom, zida oltarne pregrade i sporednih prostorija što zatvaraju apsidu.

Kompleksnost građevine i bogatstvo kamene plastike svrstavaju baziliku među sakralne objekte salonitansko-naronitanskog područja i njihova zaleđa od  4. do 6. stoljeća. U prostoru bazilike i oko nje su srednjovjekovni grobovi. Među grobovima ot!kriveni su i oni koji posjeduju izuzetno značajne nalaze kao što su karolirnški mač i ostruge, noževi itd. Na nekropoli se ukopavanja mogu pratiti od 8. pa sve do druge . polovice 15. st., kada Rešetarica postaje zapušteno selište i pusto područje.

 

(autor: Bono Mato Vrdoljak)

poveznice:
www.podgradina.net
Nacionalni spomenik: Rešetarica, arheološko područje s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem