Starokršcanska bazilika i ranosrednjovjekovna nekropola na Rešetarici kod Livna

rasetaricaAutor objavljuje rezultate istraživanja s Rešetarice kod Livna, u povijesnim vrelima nepoznata lokaliteta. Istražlivanje je pokazalo da je riječ o kompleksnom nalazištu čiji se nalazi protežu od prapovijesti do kasnoga srednjeg vijeka.

Uz ostatke Timskoga razdoblja (villa rustica i dr.) došlo se i do ostataka ‘kasnoantičke bazilike kompleksnog tipa koja se sastoji od broda sapsidom inarteksom, zida oltarne pregrade i sporednih prostorija što zatvaraju apsidu. Kompleksnost građevine i bogatstvo kamene plastike svrstavaju baziliku među sakralne objekte salonitansko-naronitanskog područja i njihova zaleđa od 4. do 6. stoljeća.

U prostoru bazilike i oko nje su srednjovjekovni grobovi. Među grobovima ot!kriveni su i oni koji posjeduju izuzetno značajne nalaze kao što su karolirnški mač i ostruge, noževi itd. Na nekropoli se ukopavanja mogu pratiti od 8. pa sve do druge . polovice 15. st., kada Rešetarica postaje zapušteno selište i pusto područje.