Srednjovjekovni spomenici s natpisom na Groblju Sv. Ive u Livnu

grobljesvetogiveAutor analizira nekoliko kamenih ulomaka 5 epigrafskim znakovima glagoljice i hrvatske ćirilice (bosančice)pronadenih na arheološkom lokalitetu Groblje Sv. Ive u Livnu. Pročitavši ih, došao je do rezultata da se radi o glagoljskom zapis. U Luke dijaka pisanom na kapitulu 1368. godine. Zatim, o zapisU pisanom hrvatskom ćirilicom na kamenim ulomcima poklopca sarkofaga RestoJ!! J1iho!ne, protovestyara i komornika bosanskih kraljeva Tvrtka II Tvrtkovića i Stjepana Tomaša, koji je izradio zidar Ratko.

Groblje sv. Ive, arheološko područje