Prva žarulja prije 70 godina

Električna struja u gradu Livnu ima svoju 70-godišnju povijest, te zaslužuje da se o tome nešto više kaže. Grad koji je uvijek držao do svog imena i značaja, mada već tada prometno izoliran, nije htio gubiti prestiž i korak za većim centrima kao što su Split, Mostar, Travnik …

Kroničar će zabilježiti da je prva žarulja u gradu Livnu zasvijetlila 27. siječnja 1924. godine. Za izgradnju prve »munjare« iskorišten je gradski vodovod, kojeg je Austro-Ugarska izgradila daleke 1896. godine. Instalirana turbina će pored vodovodnih pumpi pokretati i generator snage 12.5 kW. Koliko je to bio revolucionaran korak, može se zaključiti, ako se zna da je prva komerci jalna »munjara« U Hrvatskoj u Ozlju na rijeci Kupi izgrađena 1908. godine, dakle, samo 16 godina ranije.

Gradske vlasti Livna stupaju u kontakt sa zastupništvom njemačke firme »Elin« u Zagrebu kao ekskluzivnim zastupnikom za Balkan i sklapaju ugovor o isporuci i montaži opreme po sistemu »ključ u ruke«. U početku »munjara« opskrbljuje samo bolnicu i neke državne ustanove, da bi nešto kasnije električnu struju dobile prostorije sva tri nacionalna kulturno-umjetnička društva, koja u to vrijeme djeluju u gradu Livnu. Imućni livanjski trgovci tog vremena bili su u početku malo podozrivi, ali su kasnije prihvatili sve te prednosti i rasvijetlili domove i dućane. Grad dobiva 1930. godine i javnu gradsku rasvjetu i tada nastupaju prvi problemi  „redukcije električne energije“.

Pošto proizvodnja struje nije ‘mogla zadovoljiti potrošnju, usaglašen je re-žim rada vodovoda, gradske potrošnje i javne rasvjete tako da »munjara« radi nedjeljom i državnim blagdanima cijeli dan, a običnim danima samo u večernjim satima. U slobodno vrijeme turbina je pokretala vodovodne pumpe za „izpust za varoš“  i „izpust za rezervoar“  kako piše na metalnim pločama koje postavi graditelj vodovoda. Ali ni ovo nije bilo rješenje, jer je potrošnja stalno rasla, te su »naponske prilike« bile sve lošije.

Po pričanju Tonija Mioča, prvog domaćeg izučenog električara, problem loših naponskih prilika elegantno je riješen tako da su u »špicama« potrošnje žarulje od 220 V zamjenjivane žaruIjama od 110 V. Eto, tako su se naši stari prije 60 i više godina, borili protiv mraka I hvatali korak s vremenom, poredeći se uvijek sa boljima od sebe, da bi im bili jednaki.

Ervin Vrdoljak, dipl. Ing. el. // Livanjski vidici broj 13 // 28.3.1993