Prva livanjska ljekarna

Austrougarski konzularni agent u Livnu Julius von Jaxa Dembicki u prosincu 1873. godine (nakon 14 godina službovanja) premješten je za konzula u grčki grad Preveza. Dembicki je otišao naglo iz Livna, mimo ustaljene prakse da dočeka svog nasljednika i da izvrše primopredaju dužnosti. Kako se to nije dogodilo, austrougarske vlasti naredile su Dembickom da preda privremeno konzulske poslove Antonu Garagasoviću, ljekarniku iz Livna. Iz ovog podatka dade se zaključiti da je u Livnu postojala u to vrijeme javna ljekarna. Ta ljekarna, sigurno jedna od prvih u BiH, vjerojatno je bila afilijacija neke veće ljekarne iz Splita.