Projekt revitalizacija tri izvora (Bunari, Korita i Begovača)

Služba Lova i Ekologije zajedno sa službom Graditeljstva i Razvoja izradila je ovaj projekt – REVIVITALIZACIJA TRI IZVORA (BUNARI , KORITA I BEGOVAČA) u Šumariji Livno, G.J. Golija, odjel: 48 i 87 te G.J. Krug planina, odjel 49.

Prijavili smo se na natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz područja zaštite okoliša u Federalnom Fondu za zaštitu okoliša u Federaciji BiH koji je bio objavljen 13.10.2017. u službenim novinama Federacija BiH.

Upravni odbor je donio odluku da će sufinancirati aktivnosti na realizaciji projekta u iznosu do 40.000,00 KM, a ostalo će sufinancirati ŠGD „Hercegbosanske šume„ d.o.o. Kupres.

Dobili smo Suglasnost od Općine Livno i u tijeku je raspisivanje javnog poziva za dobivanje izvođača za realizaciju ovog projekta.

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je vraćanje u funkciju prirodnih izvorišta koja se nalaze na lokalitetu GJ Golije,odjel 48 i 87 te G.J. Krug planina, odjel 49. Šumarija LIVNO a u narodu poznati pod nazivom. KORITA, BUNARI I BEGOVAČA.

U proteklom periodu zbog smanjenja broja kako stanovništva tako i stoke došlo je do devastacije spomenutih izvora (devastacija od čovjeka i zarastanje od biljnih vrsta ) te je primijećeno znatno gubljenje vode (smanjenje kapaciteta izvora ) te postoji realna opasnost da u narodnom periodu ih zauvijek izgubimo ukoliko ne dođe do brze stručne i učinkovite intervencije čovjeka za njihovo očuvanje.

Kako su spomenuti prirodno izvori jedini opskrbljevači pitkom vodom na inače sušnom terenu u ovoj G.J. Golija to su od vitalnog značaja za opstanak na ovom području kako za čovjeka tako za domaće (divlje konje) i ostalo te divlje životinje, i ukupne autohtone biljne zajednice.

Veliki broj ljudi, tokom vegetacijske sezone dolazi na prostor lovišta i provodi dosta vremena u sakupljanju ljekovitog bilja i šumskih plodova.

Šef službe Lova I Ekologije
Petar Gelo dipl.ing.šum.