Pop Tjehodrag i njegov natpis

poNatpis pisan crkvenoslavenskim jezikom hrvatske redakcije i hrvatskom ćirilicom na kojem se spominje pop Tjehodrag i njegovih pet umorenih sinova pronađen je 2003. g. tijekom sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Podvornice u Lištanima na jugozapadnom dijelu Livanjskoga polja. Na tom se mjestu kontinuitet življenja i umiranja može pratiti od vremena rimske antike do kasnoga srednjega vijeka. Urezan je na tvrdoj, dobro obrađenoj, vapnenačnoj ploči. Sastoji se od dva retka teksta s 15 slavenskih leksema. Svi pokazatelji upućuju na zaključak da je nastao tijekom 12. st. Jedan je od najstarijih natpisa pisanih hrvatskom ćirilicom. Donosi spomen do sada najstarijega imenom poznatoga popa glagoljaša. Njegova zavidna izvedba (sl. 1.) upućuje na zaključak da je njegov sastavljač, baš kao i urezivač slova, bio vrlo vješt pismu odnosno klesarstvu – stoljetnim tradicijama na livanjskom području.


( Marija Marić , Marinka Šimić , Ante Škegro)