Planinarsko društvo „Cincar“

Najstarije planinarsko društvo na ovim područjima je „Planinarsko društvo Cincar“ iz Livna. Osnovani su daleke 1929.godine kao podružnica PD Mosor iz Splita. PD Cincar ovaj međunarodni dan planinara će obilježiti u nedjelju usponom do planinarskog doma na Cincaru. O planinarenju kao stilu života razgovarali smo sa… Anđelkom Kelavom iz PD Cincar:

Planinarsko društvo „Cincar“ Livno osnovano je 23. travnja 1929. godine kao podružnica Hrvatskog planinarskog društva iz Zagreba. Osnivači su bili Matko Kaić i prof. Rajko Radović. Prvi predsjednik bio je Zvonimir Lopata.


Za razvoj planinarstva u Livnu zaslužna je splitska podružnica HPD „Mosor“, koja je uredila i otvorila 22. studenoga 1936. godine planinarsko sklonište na Krug planini (1480 m) podno Cincara, u zgradi stočarske stanice kod Begova vrela (Begovača). Zgrada je sagrađena 1930. godine, a bila je vlasništvo Banske uprave. Planinari su je dobili zaslugom upravitelja stanice inž. Mahe Baljića. Bila je to zidanica u kojoj su planinari imali blagovaonicu, kuhinju i spavaonicu. U II. svjetskom ratu je potpuno uništena, a tada i Društvo prestaje s radom.

Društvo je obnovljeno 15. svibnja 1982. godine, a prestalo s radom početkom Domovinskog rata. Ponovno je obnovljeno 21. ožujka 1988. godine i od tada bilježi rezultate kako u organiziranim i realiziranim pohodima tako i u sve većem broju članova Društva. Spomenimo samo organiziranje dvodnevnog nezaboravnog druženja na Dan planinara Herceg Bosne u Podgradini kod Livna u kolovozu 2001. godine.

Najveći uspjeh Društva je izgradnja planinarskog doma na Kruzima (1265 m) na lokalitetu Kamenica. Danas može primiti na noćenje oko 50 planinara.