Otkrivanje spomen ploče i početak gradnje novog hangara

Posljednji vikend uz prisustvo članova kluba, prijatelja i sponzora te obitelji i rodbine je otkrivena spomen ploča sa zahvalom Stipi Krišti, uz prigodnu riječ prof. Izeta Hoze ploču je otkrio Edvard Krišto zahvalivši svima koji su zajedno sa Stipulom gradili i izgradili san mnogih koji su maštali o letenju i aerodromu u Livnu ali za to nisu imali uvjeta i prigoda. Izgradnjom ovoga aerodroma i pokretanjem jedriličarskih natjecanja i kampova grad Livno, Županija i šira regija je afirmirana u svijetu kao turistička destinacija kako za aero sportove tako i za širu turističku ponudu uz promicanje ostalih potencijala koje pruža ova sredina.

 

Posebno je potrebno istaći da je ovo tek začetak koji otvara nove perspektive kako u razvoju aero-kulture tako i općenito lokalne zajednice i privrede.

Prepoznavajući sve te potencijale i uspjeh, Županijska Vlada HB je uključila aerodrom “Stipe Krišto” u aplikaciju  EU IPA projekta A3-NET kojim će se u više investicijskih faza izgraditi neophodna i nedostajuća aerodromska infrastruktura. Zbog rastućih potreba gostiju za stalnim smještajem svojih jedrilica na aerodromu, sadašnji hangar je ubrzo prešao svoje kapacitete za smještaj. Zbog toga je u prvoj fazi ovog A3-NET projekta izgradnja novoga hangara za smještaj jedrilica koji bi zadovoljio tu potrebu, dok bi se u drugoj fazi asfaltirala i ogradila aerodromska pista.

Sve to bi omogućilo razvoj aerodroma i kluba na razinu kakvu je pok. Stipula planirao, a to je kapacitet za smještaj oko 50 jedrilica te mogućnosti aerodromske infrastrukture za organizaciju većih natjecanja i održavanja drugih prigoda iz letačkih i drugih sportova.

( http://www.aeroklub.livno.org/ )