Od Stojan platza do trga Kralja Tomislava danas

Po projektu beogradskog arhitekta Branka Ajvaza Trg je 1977/78. godine dobio novi izgled. Po tom projektu trg je bio podijeljen u dvije prostorne cjeline. Manjom konture forme pret- hodnog trga (djelovao je „kao trg na trgu“) do- minirao je spomenik kralju Tomislavu. Obilazila su ga tri asfaltna traka što su dolazila iz triju uli- ca. Drugi veći dio trga ( odijeljen od prvog tako što je bio malo uzdignut) slijedio je ovalnu konturu nekadašnjeg Kaićeva hotela.

Brački kamen iz Pučišća, kojim je taj prostor bio popločan, pokazao se neprikladnim za oštre livanjske zime. Brzo je počeo pucati i lomiti se. S fontanom, te kamenim stolovima i klupama, kao dominantnim sadržajem:“ Ovako je opisao izgled Trga kralj Tomislava prije rekonstrukcije 2008. godine, profesor Stipe Manđeralo u knjizi Trg kralja Tomislava u Livnu.


Sama činjenica da je tadašnji trg popločan bračkim kamenom, koji ne podnosi oštre livanjske zime, te da se gotovo trideset godina ništa značajnije nije popravljalo na Trgu, ukazuje na otužnu sliku, centar grada koji su i sami stanovnici Livna počeli zaobilaziti.

Općinski načelnik Luka Čelan 2007. godine raspisuje natječaj za idejno rješenje novog uređenja Trga kralja Tomislava, te imenuje povjerenstvo za odabir najboljeg idejnog rješenja. Povjerenstvo je odabralo idejno rješenje Urbanističkog zavoda iz Banje Luke. Na temelju tog idejnog rješenja izrađen je izvedbeni projekt i u lipnju 2008. godine, polazi obimna obnova i rekonstrukcija Trga i  dijela Ulice kneza Mutimira (nastavak Mutimirove ulice sve do Ekonomske škole također je obnovljen i završen 2011. godine). Važno je istaknuti da je obnovljena kompletna infrastruktura na Trgu i u Mutimirovoj ulici, napravljen novi vo- dovod, oborinska kanalizacija, skinuti su s pročelja zgrada električni vodovi, i što je veoma bitno Trg je efektno osvijetljen, kao i Mutimirova ulica, što noću daje veoma ugodnu sliku.

Novo rješenje uklanja staru fontanu, koja je svojim izdignutim položajem dominirala prijašnjim izgle- dom Trga, a sadašnji izgled Trga poprima kompletnu konturu ravne plohe kojom ponovo dominira spo- menik kralju Tomislavu. Na samom spomeniku nije bilo nikakvih zahvata (mada je bilo različitih ideja, o izmještanju na središte trga, njegovom zaokretanju i slično). No ostavljen je nedirnut da svjedoči o vre- menu i uvjetima u kojima je nastao.

Izgrađena je nova i suvremena fontana koja slijedi liniju gledano od spomenika prema Mutimirovoj ulici i svojim položajem i izgledom usmjerava slučajnog prolaznika k spomeniku te ga ističe i pridodaje mu na važnosti. Na zapadnoj strani Trga uz fontanu jedan  dio po čitavoj njenoj dužini, je prekriven tvr- dom drvenom podlogom otpornom na klimatske promjene, pa na neki način razbija monotoniju granita i daje osjećaj topline Trga. Gotovo sva ploha Trga je popločana crnim granitnim pločama, samo mali izdi- gnuti dio oko bivše „Gradske kavane“ popločan je betonskim pločama i obrubljen drvoredom i cvijetnja- cima. Ispod toga izdignutog dijela, neupadljive, lijepo ukomponirane, smještene su klupe, gdje za lijepa vremena prolaznici mogu sjesti i odmoriti se. U produžetku se nalazi i bina, koja kao da je uvela novinu, dala neku novu dimenziju Trgu, pa sada imamo više godina zaredom  doček Nove godine na Trgu ( gdje se okupi više tisuća građana na novogodišnjem koncertu), a često se organiziraju koncerti i kulturne ma- nifestacije, povodu Dana obrane, Dana općine i slično. Ponovo Trg kralja Tomislava u pravom smislu riječi postaje središte, grada Livna.

Sadašnji izgled Trga može se svidjeti ili ne svidjeti nekome, ali je činjenica da sada svojim izgledom zaista zaslužuje no- siti ime Trg kralja Tomislava. Važno je da se život vratio na Trg, što se vidi za lijepih sun- čanih dana, osobito ljeti kada je prepun livanjske mladosti, prepun života, što je bila i te- meljna zamisao.