Nova knjiga dr. fra Marka Semrena: Življenje pred Bogom živim

markosemrez-zivljenjeU izdanju Svjetla riječi izišla je nova knjiga fra Marka Semrena „Življenje pred Bogom živim: meditacije nad Spisima sv. Franje“. Knjiga je nastala u vrijeme dok je autor još bio duhovnik bogoslova na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (2006-2009). Riječ je o meditacijama koje su bile priprema za proslavu 800. obljetnice Franjevačkog reda (1209-2009).

Knjiga je višetstruko korisna i veoma aktualna. Naime, podijeljena je na četiri dijela:

  • prvi dio govori o Bogu Ocu u Spisima sv. Franje Asiškoga, što je važno s obzirom da se nalazimo u Godini vjere;
  • drugi dio je o Isusu Kristu kao Božjoj Riječi (15 meditacija na Oporuku sv. Franje);
  • treći dio sadržava meditacije na podlozi 28 Franjinih Opomena braći;
  • četvrti dio posvećen je euharistiji i svećeniku kao licu Crkve.

Knjigu toplo preporučujemo svima onima koji se nadahnjuju likom sv. Franje Asiškog, kako onima koji to čine unutar institucija nekog od Redova, tako i onima koji svoj put traže u svijetu. Posebno je preporučamo u ovoj Godini vjere, jer je nezaobilazno štivo za produbljivanje i rast u vjeri.

Knjigu možete nabaviti u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu, knjižari sv. Ante na Bistriku (Sarajevo) i u prostorijama FMC Svjetlo riječi u Sarajevu – Zagrebačka 18. Telefon: 033 726 200, fax: 033 812 247; E-mail: uprava@svjetloriječi.ba; www.svjetlorijeci.ba