Mladi Livnjaci nezadovoljni standardom

Temeljem anketnog istraživanja Vijeća mladih Livna o potrebama i položaju mladih u općini, koje je urađeno u razdoblju od juna do augusta ove godine, većina ispitanika je odgovorila da je životni standard mladih Livnjaka jako loš, saopćio je član spomenutog Vijeća i voditelj istraživanja Niko Duvnjak.

Istraživanje je prema njegovim riječima provedeno da bi se snimila situacija i detektirali problemi mladih ove općine a istim je obuhvaćeno 198 mladih osoba starosti od 15 do 30 godina života kroz tri livanjske srednje škole i CISO centar u Livnu. Anketna pitanja su sadržavala 27 pitanja koja su se odnosila na problematiku zapošljavanja, obrazovanja, informatizacije,socijalne politike i zdravstvene zaštite.

Što se tiče zapošljavanja Duvnjak navodi kako je većina iznijela da su uvjeti zapošljavanja nikakvi te da su za posao potrebni dobra veza i poznanstvo dok se njih 35 posto izjasnilo da nema odgovarajućeg programa zapošljavanja. “O razlozima teškog zapošljavanja većina anketiranih ne zna ili su se izjasnili da ne postoje odgovarajući programi zapošljavanja“, kazao je Duvnjak.

U vezi sa informatikom, prema rezultatima istraživanja, većina anketiranih mladih osoba posjeduje računar te također isti omjer poznaje jedan strani jezik što govori kako su mladi Livna tehnički obrazovani. Vezano za socijalnu stavku, Duvnjak navodi da je anketa pokazala nezainteresiranost kao problem ove populacije što dalje vodi prema alkoholizmu te manjim postocima kriminala i narkomanije.

Duvnjak je kazao kako se manje od polovice anketiranih izjasnilo da su djelomično zadovoljni zdravstvenom zaštitom a većina njih se putem interneta educira o pitanjima seksualnosti i reproduktivnog zdravlja a zatim po postotku edukacije dolaze roditelji i stručne osobe. Po pitanju društvenih aktivnosti mladih ,kako prenosi Duvnjak, većina njih je navela da nisu aktivni ni u jednoj društvenoj organizaciji a oni koji jesu uglavnom su okrenuti sportskim i umjetničkim aktivnostima dok je mali broj učlanjen u političke stranke.