Livanjski Kaići

livanjski_kaiciKnjiga “Livanjski Kaići” – Prilozi proučavanju obiteljskog rodoslovlja.
Autor  Damir Tadić je istaknuo da je knjiga o njegovim precima Kaićima iz Livna čije obiteljsko rodoslovlje proučava unatrag devet generacija.

U prvom dijelu knjige autor opisuje grad Livno onakav kakav je bio tijekom 19. i prve polovice 20. stoljeća kad su se doselili prvi Kaići s područja Kupreške visoravni i donosi poznate i manje poznate podatke o Livnu i livanjskom kraju.

U drugom poglavlju »Na tragu korijena« autor se bavi rodom Kaića (prije Beškeri), njihovim doseljavanjem u Livno, izrastanjem stabla, te gospodarskim, društvenim, političkim i kulturnim ulogama Kaića u životu Livna, kao i njihovim stradanjima i raseljavanjima od vremena Osmanlija do danas.

Treći dio, »Naraštaji«, govori o raslojavanju stabla te donosi podatke o rođenima i umrlima u rodu, o generacijskom slijedu, fertilnosti, blizancima, osobnim imenima i nadimcima, kao i podatke o ženidbi, udaji, kumstvu, braku i srodstvu. Na kraju poglavlja je šest obiteljskih grana: svaka grana raslojena je u ogranke (ukupno 19), a ogranci na obitelji (ukupno 22). Raslojene su po muškoj liniji, a prva grana je grana rodozačetnika livanjskih Kaića, Matka Kaića.

Tekstove prati mnoštvo obiteljskih slika, brojne slike Livna i okolice, neke stare i do 130 godina, karte, tablice i rukopisi iz čega se može vidjeti kako su živjeli i izgledali livanjski Kaići, kako su se odijevali.
.