Hlivno

Hlivno je povijesno , nekad službeno ime grada Livna, a veže se za vrijeme uspona i procvata tijekom osamnske vladavine. Kao ime se zadržalo sve do austro-ugarske okupacije 1878., kada se gubi glas h, dok je još u upotrebi mahom kod gradskog i muslimanskog stanovništva sve do u rano 20. stoljeće.Dominantna je teza da je u korijenu imena grada Hlivna praslavenska riječ hlijev (ikavski hliv), što ne znači kako bi se mislilo hljeb ili hlib – nego staju. Slično je i ono da je korijen ilirska riječ delma (ovca), obzirom da je ovaj kraj naseljavalo ilirsko pleme Delmata. Kako je livanjski kraj oduvijek bio dominantno stočarski kraj ovakva teza mogla bi imati smisla.