Hercegbosanska županija prva eko regija u BiH?

eko-zupanijaWWF i Partnerstvo za okoliš pokrenuli su kampanju za usvajanje Eko Deklaracije u skupštini Hercegbosanske županije (HBŽ) i proglašenje Eko Županije, prve eko regije u BiH. Usvajanjem nove razvojne vizije žele osigurati razvoj HBŽ koji će se temeljiti na najnovijim i općeprihvaćenim znanstveno utemeljenim standardima i dostignućima te potaknuti stvaranje novih i konkurentnih proizvoda i usluga u regiji, smanjiti nezaposlenost, zaustaviti negativne demografske trendove, očuvati prirodu i osigurati održivu budućnost HBŽ.

Hercegbosanska županija je područje od velike biološke i krajobrazne raznolikosti te bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa. U usporedbi s drugim područjima u BiH osobito se ističe očuvanošću krških ekoloških sustava i staništa. Očuvanje ove biološke i kulturološke raznolikosti od ključnog je značaja za održiv razvitak regije tako u gospodarskom i ekološkom smislu ali i u socio-kulturnom pogledu.

Inicijativa za proglašenje Hercegbosanske županije područjem Ekološke Županije temelji se na osam načela:

  • Održiva poljoprivreda
  • Održivo upravljanje vodama
  • Održiva proizvodnja energije
  • Održivo gospodarenje otpadom
  • Održivi turizam
  • Održivo korištenje prirodnih resursa
  • Zaštita kulturne baštine
  • Zaštita šumskog prirodnog bogatstva

Facebook Eko Županija