Fotos s Milošnika – dio livanjske povijesti

foto1Četrdeset godina nakon što je Deguerreova kamera prvi put snimila Francuze i Livnjani su stali pred fotoobjektiv. Bilo je to odmah nakon okupacije 1878., kad je u Livno došao splitski fotograf Franz Laforest i snimio na česmi Milošnik onu već dobro poznatu i više puta objavljivanu fotografiju, na kojoj je zabilježen izuzetan trenutak u livanjskoj povijesti: pred objektivom su se jedan do drugog poredali 28 najuglednijih livanjskih prvaka sve tri konfesije (trgovci, posjednici, svećenici, nositelji vlasti).

Iz istoga je vremena i druga njegova fotografija: pogled sa Tebera na staro Livno i njegove bedeme. Laforest je došao, snimio i otišao, no Livno još nije imalo svog fotografa.

Ime Antuna Kluczenka Livno je dužno pamtiti, i to iz dva važna razloga: taj magistar farmacije jedan je od prvih poznatih nam livanjskih apotekara  i prvi Livnjanin za kojega znamo da se bavio fotografijom, i to izuzetno uspješno. S razlogom ga možemo zvati Livnjaninom, jer je u Livnu proživio preko četvrt stoljeća (ovamo je došao 1892. i jedne noći 1918. god., iznenada, umro u 70. god. od kljenuti srca). Toga grkokatolika, rođenoga u Bukovini u Galiciji, ispratio je i na goričkom groblju pokopao fra Bonifac Vidović (danas mu se ne zna za grob).

foto1Potos izradio (1906?) “Fotografisches Atelier des Anton Kluczenko
Apotheker in Livno (Bosnien)”

Prije dolaska u Livno u Bukovini (mjesto Čnovice) rodit će mu se 1880. sin Ksenofon, 1884. kći Stefanija, 1886. sin Xerses, a u Livnu  1898. sin Epaminandos-Božo. Stanovao je, javnu apoteku i ateIje imao u Perkuši, u kući br. 946 (danas Jelečeva kuća u Ul. kneza Mutimira, kod Kotara). U nekim livanjskim obiteljima koje drže do tradicije još se mogu naći njegove izuzetno kvalitetno rađene fotografije, neke i većih dimenzija (30 x 22cm), s oznakama na poleđini: “Fotografiches Atelier des Anton Kluczenko Apotheker in Livno (Bosnien)”, “Fotografski ateIje Anton Kluczenko, apotekar u Livnu (Bosna)” ili samo: “Apoteka Anton Kluczenko Livno (Bosna)”. Zna se da je, snimao značajne događaje, priredbe, istaknute osobe (npr. fra Anđela Ćurića, kad mu je 10. 4. 1901. uručen Orden željezne Krune III. reda). Kroničar je zabilježio da je 18. 11. 1906, prigodom otkrivanja spomenika izginulim domobrancima u borbi za Livno 1878, na brežuljku sjeverozapadno od Suhače “ovdašnji ljekarnik g. A. Kluczenko fotografirao ‘Dinarinu glazbulll. Mislimo da je na tom skupu snimio i fotografiju koju ovdje donosimo. Sin mu Ksenofon u svemu je naslijedio oca: do odlaska u Zagreb 1931. godine, on će, kao svršeni farmaceut, još desetak godina u istoj kući voditi apoteku i pomalo se baviti fotografijom. Ni kći mu Ksenija-Ana (u Livnu poznata kao Beba) nije iznevjerila oca, ni djeda i ona je postala apotekarica.

Izvor: Kutija za čuvanje vremena ( Stipo Manđeralo )

foto2

Livnjaci na česmi Milošnik iza okupacije 1878. godine. U gornjem redu s lijeva na desno stoje:Niko Stanišić, Kosta Kujundžić, Mehmed-aga Latifić, Pero Kaić, Nuri­efendija Fehimović, Ćazim-efendija (rodom iz Albanije), proto Jovanović-Zečević, fra Jerko Mihaljević, Lazar Kujundžić, Josip Kaić, Nazif Karabeg, Nina Tadić, Ivo Tadić-Čolić, Pašo Borić, Husein Brkić, Arif Bubalo, podvornik.

U srednjem redu sjede: Ibrahim-aga Brkić, Pašo Karabeg, Abdulah Efendić (kaj ma­kam), N. Vojnović (austrougarski kapetan), Ali-aga Čizmić, Bećir-beg Amzalajbe­gović, Đorđe Stanišić. U prednjem redu sjede: Niko Buro (zapovjednik “eškije”), Mehmed-aga Džepar, Ša­ban-beg (nizamski kapetan), Pavao Pavlović, Zulfikar Džepar. – Snimio Francesco Laforest, fotograf iz Splita.- Fotografija se čuva u samostanu na Gorici.