Firdus, Ibrahim-beg II., livanjski kapetan

livno_atlagica_kulaFirdus, Ibrahim-beg II., livanjski kapetan (Livno, potkraj XVIII. st. – Travnik, 22. V. 1837). Pripadnik bosanske begovske obitelji, koja podrijetlo vuče od staroga bosanskog plemstva iz okolice Livna, gdje je potkraj XIV. i na početku XV. st. posjede imala hrvatska plemićka obitelj Rajčić. Sin Ahmed-bega III. i od 1804. njegov nasljednik na položaju livanjskoga kapetana. Za vezirovanja Ali Džemaludin-paše (1820–22) sklonio se iz Bosne. Ugušio je 1831. pobunu »kršćanske raje«.

 

Za antireformnoga pokreta u Bosni dugo se kolebao. Pristupivši H. Gradaščeviću, ovaj ga je 1832. imenovao seraskerom redovite vojske livanjskoga, duvanjskog, glamočkog i svih hercegovačkih kadiluka i povjerio mu vođenje vojnih operacija protiv Ali-age Rizvanbegovića, u kojima je bio poražen. Nakon sloma Gradaščevićeva pokreta neko vrijeme sklonio se na područje pod austrijskom vlašću, a 1834. ponovno je stekao livanjsku kapetaniju. Kada su kapetanije u Bosni bile ukinute 1835., Firdus je postao livanjskim muteselimom, a 1836. protiv njega su se pobunili Livnjaci pa je bio smijenjen s položaja. God. 1835. pomagao je livanjskim franjevcima da sagrade svoju kuću. Umro je pod nejasnim okolnostima.