Duhan

O tome da je u Iivanjskom kraju nekad sađen i uspijevao duhan malo se zna. Ipak, iz jednog skandaloznog postupka austrougarskih vlasti (u tisku zabilježenog), u ljeto 1880. godine, saznajemo nešto više o sadnji duhana u livanjskom kraju.

Prve godine nakon okupacije (1879.) narod je zbog najavljenih oštrih mjera u kontroli duhana odustao od već ustaljene tradicije sadnje duhana. Slijedeće godine (1880). dobivši  „garancije“ da porez na duhan neće biti velik, svijet pohrli saditi duhan. Bog roda ne uskrati, tako da je duhan te godine u  livanjskom kraju rodio da ga je „milina bilo gledati“.

Međutim, vlasti ne održde obećanje. Prije vremena za berbu financijeri (poreznici) postavile ultlmatum: ili će vlasnici odmah platiti porez na duhan, ili će financijeri duhan počupati. Kako je porez bio previsok, a vlasnici bez novca, financijeri, na ogorčenje svih vlasnika, duhan zaista počupaše. Poslije tog događaja duhan nije više sađen u livanjskom kraju.