Birtije i kavane

Livno je u prošlosti bilo poznato kao važno trgovačko i obrtničko središte.


Još 1938. godine bilo je u Livnu 136 trgovačkih i 158 obrtničkih radnji. Međutim, manje je poznato da Livnjanima ni neki specifični meraklijski ugođaji nisu bili strani.Tako su u Livnu 1938. godine postojale 33 kavane i 32 birtije. U boljim lokalima, kojih je uvijek bilo 3-4 preko godine izmjenjivale su se tzv. “Damen-kapele”, te je u Livnu stalno kroz godinu dana boravilo prosječno 10 -15 sviračica koje su se hvalile da im nigdje nije tako dobro kao u Livnu.

Danas je u Livnu 165 registriranih birtija, kafića i ugostiteljskih objekata, ne računajući hotele, i jedna moderno uređena diskoteka. Da bi se dobio pravi broj ovakvih objekata trebalo bi od ovog broja oduzeti nešto malo onih koji su zatvoreni zbog neprofitabilnog poslovanja a još se nisu stigli odjaviti.