Tera – konferencija o poljoprivredi, obnovljivim izvorima energije i turizma

Objavljeno · 04. 11. 2012 · Arhiva

tera_headerVlada Hercegbosanske županije i organizuje konferenciju pod nazivom: TERA – Turizam· Energija· Razvoj· Agrar, koja se održala od 25. do 27. VII. 2008. godine u Livnu, mjesto Lištani.